CENY POŠTOVNÉHO - SDS + PACKETA

28.04.2022 Úprava cien prepravného

Na základe zmien prepravného od našich prepravných spoločností, sme upravili ceny prepravy takto:

PACKETA:

Balík do hmotnosti 5 kg: 4,10 €

Balík do hmotnosti od 5kg - do 10kg: 6,95 €

SDS:

Balík do hmotnosti 5 kg: 6,20 €

Balík do hmotnosti 10 kg: 7,20 €

Balík do hmotnosti 20 kg: 8,30 €

Balík do hmotnosti 30 kg: 10,20 €

Balík do hmotnosti 40 kg: 13,50 €

Balík do hmotnosti 50 kg: 17,53 €

Cena prepravy môže byť aj nižšia, prepočítavame ju individuálne pri každom balíku podľa Palivového príplatku, ktorý sa mení podľa ceny pohonných hmôt a ktorý nám účtuje prepravná spoločnosť.

Samotná cena prepravy sa sklada a vychádza z cenníka prepravnej spoločnosti:

základná cena prepravy + dobierka + palivový príplatok + mýtny príplatok.

Okrem týchto poplatkov prepravnej spoločnosti pri úhrade dobierky platobnou kartou (ak zákazník platí platobnou kartou pri prevzatí balíka) platíme  ešte 1,4% z ceny dobierky bez DPH - tento poplatok znáša naša spoločnosť a nenavyšuje cenu poštovného o túto sumu.

 

Prinášame správu od nášho zmluvného partnera ohľadne zvýšenia ceny prepravného:

Oznam - Úprava cien prepravného 1.10.2021

Vážený zákazník,
so zreteľom na neustály rast cien v národnom hospodárstve Slovenskej republiky dochádza aj k rastu cien vstupov, ktoré sa následne premietajú do rastu inflácie. V oblasti dopravy sa jedná najmä o zvyšovanie nákladov na cenu práce, vstupných cien tovarov (pohonné hmoty, nájomné, ale aj iné), nákladov spojených s ochranou proti COVIDU, čo má veľmi nepriaznivý dopad na zvyšovanie našich prevádzkových nákladov.

Naša spoločnosť od roku 2018 nezvyšovala ceny prepráv. Zvyšovanie cien vstupov nám spôsobuje problémy v schopnosti poskytovať služby k plnej spokojnosti našich zákazníkov a z toho dôvodu sme nútení s účinnosťou od 1.10.2021 pristúpiť k zvýšeniu cien prepravného o 6 %.

Ceny ďalších služieb poskytovaných našou spoločnosťou zostávajú nezmenené.
Zároveň chceme týmto upozorniť na skutočnosť, že spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s.r.o. ako jediný zasielateľ na slovenskom trhu zákazníkom neúčtuje tzv. palivový príplatok ani žiadne iné skryté poplatky, ktoré by zvyšovali výslednú cenu prepravy.

Veríme, že predmetná úprava cien žiadnym spôsobom neovplyvní našu budúcu spoluprácu. Naopak veríme, že skvalitnime poskytované služby k Vašej spokojnosti.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Ing. Štefan Hrebík a Ing. Milan Purgel

konatelia spoločnosti SDS28.04.2022