Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ e-shopu A DOVOZCA PRE SLOVENSKO:

k2autodoktor s.r.o.

Markova 3
851 01 Bratislava


IČO: 53 240 260
IČ DPH: SK2121358734 

Spoločnosť je zapísaná:
OU-BA-OZP1-2020/104299-2
Číslo živnostenského registra: 110 - 290887

 

mob.: 0903 230026 - v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 20:00 hod.
mail: info@petuel.sk - nonstop

 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti k2autodoktor s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácie vychádzajúcich z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zo Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

DODÁVATEĽ OBJEDNANÉHO TOVARU:

k2autodoktor s.r.o. Markova 3, 85101 Bratislava

alebo náš zmluvný partner:

NOVA STEEL s.r.o.

Hlavná 906, 95136 Lehota

 

Orgán dozoru - SOI

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru o ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj:

Prievozská 32, P.O.Box 5, 82007 Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02 / 58272 172-3; 02 / 58272 104;

fax. č.: 02 / 58272 170

 

1. Objednávanie tovaru

 

Tovar je možné objednávať:
- cez nákupný košík (24 hodín denne)
- e-mailom (24 hodín denne)
 

Všetky ceny uvedené na internetovom obchode sú konečné, vrátane 20% DPH a okrem poštovného k nim už nie sú pripočítané žiadne ďalšie poplatky. Tieto podmienky dodžiava aj náš zmluvný partner NOVA STEEL s.ro.

 

2. Doručenie tovaru

 

Tovar je zasielaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú si vyberiete pri uzatváraní objednávky na dobierku. Cenu poštovného určuje samotná prepravna spoločnosť a skladá sa z týchto položiek: základná cena + dobierka + palivový príplatok - je stanovený z ceny dobierky bez DPH v rozpätí od 1% do 20% podľa aktuálnej ceny nafty + mýtny poplatok.

K celkovej cene objednávky Vám bude pripočítané poštovné podľa prepravcu ktorého si zvolíte:

 

Prepravná spoločnosť SDS: ceny sú vrátane DPH

7,20 € za balík do 5 kg

8,40 € za balík do 10 kg

10,30 € za balík do 20 kg

12,20 € za balík do 30 kg

15,50 € za balík do 40 kg

19,80 € za balík do 50 kg

 

Prepravná spoločnosť PACKETA:

5,70 € za balík do váhy 5 kg

7,30 € za balík do váhy 10 kg

Balík nad 10 kg sa dá poslať IBA prepravnou spoločnosťou SDS, nakoľko Packeta takéto balíky nedoručuje.

 

Platíte iba poštovné - balné NEÚČTUJEME.

Pri osobnom odbere v Bratislave poštovné NEPLATÍTE ! Treba si ale dohodnúť telefonicky čas vyzdvihnutia objednávky - spravidla v mieste sídla spoločnosti - Markova ul. č. 3. Vami navrhnutý čas vyzdvihnutia objednávky sa vo vačšine prípadov snažíme rešpektovať a prispôsobujeme sa Vaším možnostiam. Osobný odber NEZNAMENÁ rozvoz po Bratislave našou spoločnosťou. 

 

OSOBNÝ ODBER si môžete dohodnúť po telefonickej dohode. Doporučujeme si spraviť objednávku štandradným spôsobom na našej web stránke. Ak je objednávka pripravená, pošleme Vám sms-ku a objednávku si budete môcť vyzdvihnúť. Takto pripravenú objednávku Vám rezervujeme po dobu 10 dní, potom je automaticky stornovaná. Spravidla sme Vám k dispozícii 7 dní v týždni.

Vyzdvihnutie objednávky si prosím dohodnite na tel. čísle: 0905 451 983

 

Od 01.07.2022 zaokrúhľujeme VYSLEDNÚ sumu Vášho nákupu podľa: LP/2021/14 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Navrhnutý - matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. 

Zaokrúhľovanie uplatňujeme na všetky nami vystavené doklady, nakoľko špedičné spoločnosti nevedia vopred, akou formou (hotovosť, karta) bude zákazník platiť za vyzdvihnutie balíka.

 

DôLEŽITÝ OZNAM:

Od októbra 2022 expeduje a fakturuje niektoré Vaše balíky náš zmluvný partner, firma:

NOVA STEEL s.r.o.

Hlavná 906, 95136 Lehota, Slovensko

Pokiaľ sa budete chcieť informovať o priebehu Vašej objednávky, prosíme kontaktujte priamo nášho zmluvného partnera na telefónnom čísle:  0905 278 579

 

3. Obchodné podmienky

 

Všetky podané objednávky niektorým z vyššie uvedených spôsobov sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 

Podaním objednávky niektorým z vyššie uvedeným spôsobom kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Jedná sa len o údaje, ktoré kupujúci poskytol pri objednávaní tovaru. Predávajúci sa zaväzuje tieto informácie neposkytovať ďalej. Bližšie informácie si prečítajte v bode 6 týchto Obchodných podmienkach..

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou, alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

 

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade nevyzdvihnutia zásielky, si môžeme uplatňovať u kupujúceho všetky náklady spojené so zaslaním a spätným doručením objednaného tovaru!

Kupujúci môže tovar vrátiť do 14 dní od dodania tovaru, pokiaľ nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale na vlastné náklady a so všetkým príslušenstvom zaslať naspäť v uvedenej lehote - berie sa do úvahy dátum podania na pošte. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci, najneskôr do 15 dní, kupujúcemu vráti späť čiastku zodpovedajúcu hodnote zaplateného tovaru priamo na účet, adresu alebo podľa dohody. Vrátený tovar neposielajte na dobierku.

 

4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

4.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu:

k2autodoktor s.r.o.

Markova 3

85101 Bratislava

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý máme uvedený TU:
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

4.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré Ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a vrátený Vami objednaný tovar na našu adresu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Ste použili pri Vašej platbe, ak Ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďaľších poplatkov.

 

Tovar zasielajte prostredníctvom Slovenskej pošty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 

5. Reklamácia tovaru

 

Reklamácie zákazník uplatní v zmysle zákona písomne, alebo emailom u dodávateľa.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
Neodborným zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
Ak bol tovar poškodený živlami .
Ak bol tovar poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.
V prípade nejasnosti ohľadne danej reklamácie si môže dodávateľ - k2autodoktor s.r.o., vyžiadať odborné stanovisko priamo u výrobcu dodaného tovaru, čo môže predĺžiť vybavenie reklamácie.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujte firmu Petuel na uvedenom kontakte.
Ustanovenia tu neuvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka.

Odoslaním objednávky prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami.  

 

6. Ochrana osobných údajov


Zhromažďujeme iba údaje, ktoré Ste vyplnili pri objednaní tovaru za účelom zjednodušenia Vašich prípadných ďaľších objednávok na našej webovej stránke.

Aké údaje POSKYTUJEME Vami vybranej prepravnej spoločnosti?

Meno, Priezvisko, adresa dodania a telefónne číslo, aby Vás mohol kuriér kontaktovať ohľadne doručenia balíka.

Tieto údaje  Meno, Priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo poskytujeme iba Vami vybranej prepravnej spoločnosti a nášmu zmluvnému partnerovi firme NOVA STEEL s.r.o., ktorá tieto údaje neposkytuje ďaľším tretím stranám - okrem prepravným spoločnostiam, ktoré Ste si vybrali pri vytvorení objednávky. Pokiaľ Ste firma alebo SZČO a uviedli Ste v objednávkovom formulária aj firemné údaje, tieto poskytujem aj firme NOVA STEEL s.r.o. aby Vám mohla korektne vystaviť daňový doklad.

POKIAĽ NECHCETE ABY VAŠU OBJEDNÁVKU SPRACOVAL NÁŠ ZMLUVNÝ PARTNER - fi NOVA STEEL s.r.o. PROSíME UVEĎTE TÚTO SKUTOČNOSŤ DO POZNÁMKY PRI VYTVÁRANí OBJEDNÁVKY.

Ďaľším iným tretím stranám Vaše Osobné údaje neposkytujeme. 

Svoje osobné údaje môžete kontrolovať a meniť po opätovnom prihlásení sa v sekcii Privátna zóna - Osobné údaje.
Pokiaľ ich chcete z nášho systému vymazať, prosím oznámte nám túto skutočnosť mailom a do troch pracovných dní budú Vaše osobné údaje vymazané o čom Vás budeme informovať mailom.